Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Take on board nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 24: Take on board

10.502 lượt xem
THEO DÕI2970

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 24: Take on board 

Quay trở lại với học từ vựng tiếng Anh hằng ngày chúng ta cùng tìm hiểu cụm từ: Take on board.  Take on board - cụm từ được sử dụng trong môi trường kinh doanh một cách thường xuyên trong hoạt động nhóm: là sự hiểu biết, đồng tình với những ý tưởng, góp ý, ý kiến có thể sử dụng để kết quả tốt hơn. 

 

Luyện Nghe Từ