Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Raise nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 18: Raise

2.335 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 18: Raise 

Một từ vựng được sử dụng trong văn phòng, công việc trong trường hợp bạn muốn, được tăng lương hay muốn được nhiều tiền hơn nữa, hãy sử dụng từ này để chia sẻ với mọi người và với chính sếp của mính nhé

 

Luyện Nghe Từ