Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của To bear the burnt

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 28: To bear the burnt

1.414 lượt xem
THEO DÕI489

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 28: To bear the burnt 
Cụm từ có nghĩa là chịu tác động mạnh mẽ, tồi tệ nhất của một thứ gì đó, cái gì đó xấu nhất. Mỗi ngày một từ vựng tiếng Anh, giúp bạn tăng thêm vốn từ và khả năng thành thạo tiếng Anh thật đơn giản. 

 

Luyện Nghe Từ