Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Jump on the bandwagon nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 23: Jump on the bandwagon

3.578 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 23: Jump on the bandwagon 

Jump on the bandwagon - một cụm từ được sử dụng khi muốn nói làm những điều tương tự như những thứ khác để theo xu hướng, theo phong trào nào đó. 

Luyện Nghe Từ