Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

To go hay wire nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 19: To go hay wire

2.015 lượt xem
THEO DÕI493

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 19: To go hay wire  

Nghĩa là khi muốn nói thứ gì đó trở nên khó kiểm soát hay có thể ngừng hoạt động. Để hiểu thêm hãy theo dõi video và những ví dụ về cụm từ ngày hôm nay. 

 

Luyện Nghe Từ