Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của Run into

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 15: Run into

3.662 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 15: Run into 

Run into một cụm động từ có nghĩa là bắt đầu một sự khó khăn, một vấn đề hay một số rắc rối nào đó. Những ví dụ phía sau sẽ làm thêm rõ nghĩa của chúng. 

 

Luyện Nghe Từ