Đang tải video...
<< >>

Unit 53: Weighing up the options

Bài 53: Cân nhắc các lựa chọn

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
3,002 lượt xem

Bài 53: Weighing up the options - Cân nhắc các lựa chọn

Câu điều kiện: ”If”
- Loại 1: If “present simple”, “future simple”: Câu điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 
Ex: If it is sunny, I will go fishing = Nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu
- Loại 2: If “past simple”, “future simple (would)”: Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại và tương lai (“Be” luôn dung “were” dù chủ ngữ là số ít hay nhiều)
Ex: If I were you, I would go abroad = Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi nước ngoài
- Loại 3: If “past perfect”, “perfect conditional”: Điều kiện không có thật ở quá khứ: 
Ex: If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him = Nếu hôm qua tôi không vắng mặt, thì tôi đã gặp anh ấy rồi. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 53: Weighing up the options , Phim Unit 53: Weighing up the options phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>