Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

37: So sánh tính từ và trạng từ

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

7.036 lượt xem
THEO DÕI 356

Bài 37: So sánh tính từ và trạng từ trong tiếng Anh


Xem tổng hợp các bài giảng video học ngữ pháp đầy đủ tại đây

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu