Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

37: So sánh tính từ và trạng từ

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

738 lượt xem
THEO DÕI293

Bài 37: So sánh tính từ và trạng từ trong tiếng Anh


Xem tổng hợp các bài giảng video học ngữ pháp đầy đủ tại đây

Luyện Nghe Từ