Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Các bước để học tiếng Anh: Bạn nên bắt đầu từ đâu?

Steps to Learning English: Where should you start?

1.216 lượt xem
THEO DÕI295

Các bước để học tiếng Anh: Bạn nên bắt đầu từ đâu?

Luyện Nghe Từ