Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Learn JavaScript: Full Course for Beginners

Khoá Học JavaScript Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

2.654 lượt xem
THEO DÕI 148

Learn JavaScript: Full Course for Beginners


Khoá Học JavaScript Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu


Khoá học JavaScript Cơ Bản được thực hiện bởi freecodecamp.org gồm 134 phần dành cho người mới bắt đầu bao gồm toàn bộ kiến thức bạn cần biết để bắt đầu sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript.


 


Phần 1: Giới thiệu khoá học 


Chương trình giảng dạy


Dù là một video độc lập nhưng nội dung của khoá học này bám sát theo chương trình giảng dạy JavaScript trên freecodecamp.org. Truy cập chương trình tại đây:


- JavaScript cơ bản: https://learn.freecodecamp.org/javasc...


- JavaScript ES6: https://learn.freecodecamp.org/javasc...


 


Mã nguồn


Khoá học này được tạo ra bằng cách sử dụng scrimba.com. Truy cập khoá học và mã nguồn tại đây:


- JavaScript cơ bản: https://scrimba.com/playlist/pny4ghw


- JavaScript ES6: https://scrimba.com/playlist/p7v3gCd


 


Theo dõi tác giả khoá học, Beau Carnes, trên Twitter: https://www.twitter.com/BeauCarnes


Video source / Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=PkZNo7MFNFg

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu