Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Các Nhà Khoa Học Bảo Tồn Loài Hổ Ở Thái Lan

How Scientists Are Protecting Tigers in Thailand

400 lượt xem
THEO DÕI61

Cách Các Nhà Khoa Học Bảo Tồn Loài Hổ Ở Thái Lan-How Scientists Are Protecting Tigers in Thailand

Luyện Nghe Từ