Đang tải video...
<< >>

29: Trạng từ chỉ thời gian - nơi chốn

Học ngữ pháp cùng cô Mai Phương

Hoc Tu Dau
Hoc Tu Dau 240
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 25-11-2016
806 lượt xem

Video ngữ pháp căn bản - 29: Trạng từ chỉ thời gian - nơi chốn 

Trạng từ (Adverb) là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu, ...

Hãy cùng cô Mai Phương và các bài giảng ngữ pháp tiếp tục với  phần tiếp theo chi tiết và đầy đủ về  "Trạng ngữ" 

 

Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây


Tags: Học tiếng anh qua qua phim 29: Trạng từ chỉ thời gian - nơi chốn , Phim 29: Trạng từ chỉ thời gian - nơi chốn phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>