Đang tải video...
<< >>

Unit 64: New Horizons

Bài 64: Chân trời mới

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
3,161 lượt xem

Bài 64: New Horizons - Chân trời mới

Những từ trong hội thoại: 

1. Proposition /proposition/: lời đề nghị, kế hoạch, đề xuất
- They made an interesting proposition = Họ đã đưa là lời để nghị hấp dẫn
- Xem thêm: 
+ to proposition an engaged woman you don't even know? = khi ngăn cản kế hoạch kết hôn của một người phụ nữ mà anh chưa từng biết không? 
+ I have a little proposition for you. = Giờ, tôi có vấn đề cần giải quyết 
2. Think of: Nghĩ về, nghĩ đến: 
- Why didn't we think of that? = Tại sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ?
- Sue, what do you think of this? = Sue, cô nghĩ sao?
- Xem thêm: 
+ But I’ll think of one soon = Nhưng mình sẽ nghĩ ra một cái tên sớm thôi 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 64: New Horizons , Phim Unit 64: New Horizons phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>