Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Thương Vụ Bạc Tỷ (Shark Tank Viet Nam)

Shark Tank Viet Nam: Edu2review

599 lượt xem
THEO DÕI18

Thương Vụ Bạc Tỷ: Edu2review-Shark Tank: Edu2review

Luyện Nghe Từ