Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

GATT(Hiệp định chung về thuế quan và thương mại toàn cầu)

Global Organisations - The GATT (General Agreement on Tariff and Trade)

12.816 lượt xem
THEO DÕI964

GATT - Hiệp ước chung về thuế quan và thương mại mậu dịch.


GATT là gì? Xem thêm wikipedia về GATT.


 


 


 


 


 


 


 

Luyện Nghe Từ