Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

Learn Business English with Business English Pod Business English Course

854 lượt xem
THEO DÕI305

Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

Luyện Nghe Từ