Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại

Going to the bank - Learn Business English

583 lượt xem
THEO DÕI487

- Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại


- Giao tiếp tại ngân hàng

Luyện Nghe Từ