Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mình Thấy Một Thứ Màu Xanh Lam

I See Something Blue

198 lượt xem
THEO DÕI72
Mình Thấy Một Thứ Màu Xanh Lam-I See Something Blue
Luyện Nghe Từ