Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Los Angeles Đại Chiến New York - Trẻ Con Bên Nào Thông Minh Hơn?

Los Angeles vs. New York Kids – Who's Smarter?

136 lượt xem
THEO DÕI67

Los Angeles Đại Chiến New York - Trẻ Con Bên Nào Thông Minh Hơn?-Los Angeles vs. New York Kids – Who's Smarter?

Luyện Nghe Từ