Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chúng Mình Càng Gần Nhau Hơn

The More We Get Together

186 lượt xem
THEO DÕI67
Chúng Mình Càng Gần Nhau Hơn-The More We Get Together
Luyện Nghe Từ