Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm

Down in the Deep Blue Sea

334 lượt xem
THEO DÕI68

Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm-Down in the Deep Blue Sea

Luyện Nghe Từ