Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam

Red, Yellow, Green, Blue

159 lượt xem
THEO DÕI67

Đỏ, Vàng, Xanh Lá, Xanh Lam-Red, Yellow, Green, Blue

Luyện Nghe Từ