Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ông Và Tôi (Trích phim Giờ Cao Điểm 3)

You and Me (Scene from Rush Hour 3)

760 lượt xem
THEO DÕI53

Bạn có dám chắc não mình sẽ không bị xoắn khi xem cảnh này không?

Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ