Google
 • La Isla Bonita - Ḥn đảo xinh đẹp


  Bài hát La isla bonita một bài hát rất hay của cô ca sĩ người Pháp. Giai điệu nhạc trẻ
  trung, sôi nổi và cũng đầy lăng mạn. Video phụ đề song ngữ bài hát La isla bonita giúp học tiếng Anh hiệu quả.

  - Nếu không xem được video vào đây để xem hướng dẫn -
  Loading the player ...


  Xem bài hát tiếp theo:
  When You're Gone
  Sometimes

  Lời dịch Bài hát La isla bonita


  Last night I dreamt of san pedro
  Just like I'd never gone, I knew the song
  A young girl with eyes like the desert

  Đêm qua em đă mơ về San Pedro
  Như chưa bao giờ được đến, Em đă biết về một bài hát
  Một cô gái trẻ với đôi mắt như sa mạc


  It all seems like yesterday, not far away
  Tropical the island breeze, All of nature wild and free

  Tất cả dường như mới xảy ra ngày hôm qua, không xa lắm
  Trên ḥn đảo nhiệt đới, với những cơn gió mát


  This is where I long to be
  La isla bonita
  And when the samba played

  Em muốn thuộc về nơi đây
  Ḥn đảo xinh đẹp
  Và khi những điệu nhảy samba rộn lên

  The sun would set so high
  Ring through my ears and sting my eyes
  Your Spanish lullaby


  Cũng là lúc mặt trời lên cao
  Vang vọng bên tai và lung linh trong mắt em,
  là bài hát ru Tây Ban Nha của anh


  I fell in love with San Pedro
  Warm wind carried on the sea, he called to me
  Te dijo te amo


  Em đă yêu San Pedro
  Theo hơi ấm gió biển, Anh đă nói với em rằng
  “Anh đă yêu em rồi”


  I prayed that the days would last, They went so fast
  Tropical the island breeze, All of nature wild and free


  Em cầu nguyện những ngày đó kéo dài hơn. Nhưng chúng đă trôi quá nhanh
  Trên ḥn đảo nhiệt đới, Với những cơn gió mát


  This is where I long to be, La isla bonita
  And when the samba played
  The sun would set so high


  Em muốn thuộc về nơi đây, Ḥn đảo xinh đẹp
  Khi những điệu nhảy samba rộn lên
  Cũng là lúc mặt trời lên cao


  Ring through my ears and sting my eyes
  Your Spanish lullaby


  Vang vọng bên tại, lung linh trong mắt em
  Bài hát ru tây ban nha của anh


  I want to be where the sun warms the sky
  When it's time for siesta you can watch them go by


  Em muốn được tới nơi có mặt trời sưởi ấm
  Đă đến lúc ch́m vào giấc ngủ trưa cũng là khi anh có thể ngắm nh́n


  Beautiful faces, no cares in this world
  Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl


  Những gương mặt hạnh phúc không phải bận tâm thế giới ngoài kia
  Nơi đó có cô gái yêu chàng trai, và chàng trai yêu cô gái


  Lời dịch Bài hát La isla bonita - Ḥn đảo xinh đẹp  Quay về trang chủ: Học tiếng Anh
  Quay về chuyên mục: Học tiếng Anh qua bài hát