Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ariana Grande - không còn nước mắt để khóc

Ariana Grande - no tears left to cry

9.775 lượt xem
THEO DÕI482

Bài hát No Tears Left To Cry (Official Video)

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ