Đang tải video...
<< >>

Cách ăn dưa hấu

How to eat a watermelon

Minoru
Minoru 413
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 05-08-2015
2,551 lượt xem

Học tiếng anh Cách ăn dưa hấu - How to eat a watermelon

Một số câu tiếng anh trong video:
- Next we’re going to turn it around = Chúng ta quay tròn quả dưa lại
- try and hold the melon altogether = tiếp tục giữ sát các miếng dưa
- which can be messy and over to eat. = có thể khiến nó vỡ vụn và to(không vừa miếng)
- just pull a piece out and ready to eat = chỉ cần kéo một miếng ra và sẵn sàng để ăn


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Cách ăn dưa hấu, Phim Cách ăn dưa hấu phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.






Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>