Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mức lương tối thiểu tạo nên tình trạng thất nghiệp như thế nào

How the Minimum Wage Creates Unemployment

31.715 lượt xem
THEO DÕI1708

Mức lương tối thiểu tạo nên tình trạng thất nghiệp như thế nào


Mức lương tối thiểu và sự thất nghiệp có mối quan hệ như thế nào?
Nó sẽ đựơc giải đáp ngay trong video này.

Luyện Nghe Từ