Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại Sao Con La Không Thể Sinh Con?

Why Can't Mules Have Babies?

176 lượt xem
THEO DÕI73
Tại Sao Con La Không Thể Sinh Con?-Why Can't Mules Have Babies?
Luyện Nghe Từ