Tag: Sinh học

LỌC THEO:

Fantastic Fungi

Fantastic Fungi (2019)
922 lượt xem
10 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
PHIM FANTASTIC FUNGI (2019) Phim tài liệu Fantastic Fungi là phim tài liệu của đạo diễn Louie Schwartzberg được sản xuất năm 2019. Bộ phim được kết hợ kỹ xảo điện ảnh thời gian trôi,...

Tại Sao Con La Không Thể Sinh Con?

Why Can't Mules Have Babies?
654 lượt xem
8 months ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tại Sao Con La Không Thể Sinh Con?-Why Can't Mules Have Babies?