Đang tải video...
<< >>

Bài diễn văn đầy xúc động của bà Michella Obama ở Charlotte

Michelle Obama's speech moves many to tears in Charlotte

Minoru
Minoru 397
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 29-07-2015
11,822 lượt xem

Bài diễn văn đầy xúc động của bà Michella Obama ở Charlotte

Ðệ nhất Phu nhân Michelle Obama đọc bài diễn văn mang tính cách cá nhân và đôi lúc đầy xúc động, nói lên tự tấm lòng về chồng bà, về gia đình bà và về những giá trị mà họ đã tìm cách quảng bá trong 4 năm qua. Hãy xem video và bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng anh bạn nhé!

 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Bài diễn văn đầy xúc động của bà Michella Obama ở Charlotte, Phim Bài diễn văn đầy xúc động của bà Michella Obama ở Charlotte phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>