Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Lịch sử của bầu cử

History of voting

4.576 lượt xem
THEO DÕI1721

Lịch sử của bầu cử 


Tình trạng thờ ơ của giới trẻ đối với các cuộc bầu cử không chỉ xảy ra ở riêng quốc gia nào.
Cùng xem video để thấy rằng chúng ta thực sự nên đưa ra tiếng nói của mình bằng việc đi bỏ phiếu. Một số từ cần nhớ: laws = luật pháp, candidate = ứng cử viên, requirements = quy định, yêu cầu


 

Luyện Nghe Từ