Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

MEGHAN TRAINOR

NO EXCUSES

1.124 lượt xem
THEO DÕI440

Video Directed by: Colin Tilley Video Produced by: Jamee Ranta Choreographed by: Charm La’ Donna

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ