Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Black or White - Đen Hay Trắng

Michael Jackson

110 lượt xem
THEO DÕI53

Thử nghĩ xem da anh đen hay trắng thì có gì quan trọng.

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ