Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

cách dễ dàng để vẽ chú cún cưng

Easy Cartoon Drawing : How to Draw a Cartoon Dog

756 lượt xem
THEO DÕI359

cách dễ dàng để vẽ chú cún cưng

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ