Đang tải video...
<< >>

Unit 67: Talking With My New Boss

Bài 67: Nói chuyện với sếp mới

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 22-07-2015
6,577 lượt xem

Bài 67: Talking With My New Boss - Nói chuyện với sếp mới


Dạng Yes/No Question: câu hỏi được trả lời bằng Yes, No

1. Be + subject…? : 
Với động từ tobe ( am, are, is), tobe được đưa lên đầu câu: 
Ex: Is he a student? – Yes, he is hoặc No, he isn't.

2. Do/Does + subject + verb…? 
Với động từ thường, trợ động từ Do, Does được đặt ở đầu câu.
Ex: Do you live in a country? – Yes, I do hoặc No, I don't.

Chú ý: Khi sử dụng trợ động từ Does trong câu hỏi hay câu phủ định thì động từ chính được đưa về nguyên mẫu không chia (không có s/es).


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 67: Talking With My New Boss, Phim Unit 67: Talking With My New Boss phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>