Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sorry (PURPOSE : The Movement)

Justin Bieber

5.938 lượt xem
THEO DÕI969

Bài hát Sorry (PURPOSE : The Movement) - Justin Bieber 


Produced by: BLOOD and Skrillex


Director: Parris Goebel
Producer: Justin Bieber, Scott "Scooter" Braun and Parris Goebel
Animator: John Hwang 
Production Company: SB Films and Taktix Films
Choreographer: Parris Goebel
Dancers: The Ladies of ReQuest & The Royal Family Dance Crews from The Palace Dance Studio, NZ
http://facebook.com/justinbieber


 


 


 


 


 


 

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ