Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sorry Blame It On Me

Akon

8.481 lượt xem
THEO DÕI2699

Bài hát kêu gọi những người chồng, người cha, người con hãy sống có trách nhiệm hơn với gia đinh đình mình. 

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ