Đang tải video...
<< >>

Unit 45: Getting a job offer

Bài 45: Nhận lời làm việc

Minoru
Minoru 403
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
6,411 lượt xem

Tiếng anh giao tiếp Bài 45: Getting a job offer - Nhận lời làm việc

Offer Trong video có nghĩa là nhận lời. ngoài ra offer còn mang nhiều nghĩa khác nhau: 

offer = biếu, tặng, dâng, hiến, cúng, tiến 
VD: to offer someone something = biếu ai cái gì 

offer = xung phong
VD: to offer to help somebody = xung phong, giúp đỡ ai 

offer = giơ ra, chìa ra, đưa ra mời 
VD: to offer one's hand = giơ tay ra (để bắt) 
to offer a few remarks = đưa ra một vài câu nhận xét 

offer = đưa ra đề nghị 
VD: to offer a plan = đưa ra một kế hoạch, đề nghị một kế hoạch 

offer = xảy ra, xảy đến, xuất hiện 
VD: as opportunity offers = khi có dịp (xảy ra) 

Thành ngữ: 
to offer battle = nghênh chiến 
to offer resistance = chống cự 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 45: Getting a job offer, Phim Unit 45: Getting a job offer phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>