Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

5S Online - tập 63 - Lấy Độc Trị Độc

5S Online - Episode 63 - Habit Cures Habit

4.280 lượt xem
THEO DÕI 158

5S Online - tập 63 - Lấy Độc Trị Độc
5S Online - Episode 63 - Habit Cures Habit


 


Con giun xéo mãi cũng quằn. Bị Quắt đại ca keo kiệt áp bức quá đáng, Kiều Linh, Phan, Nana và Trung quyết định lập nên một âm mưu đen tối...


 


5s-online-lay-doc-tri-doc1.jpg


 


5s-online-lay-doc-tri-doc2.jpg


 


Bạn có thể xem từ đển về nghĩa của từ HABIT và CURE để hiểu hơn về tên phim nhé!


 


Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=x33PdeBONB0

Danh mục: Video Hài

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu