Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết videoChưa có phụ đề

<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

5S Online - tập 77 - Giáng Sinh Cô Đơn

5S Online - Episode 77 - Christmas Alone

4.149 lượt xem
THEO DÕI 157

5S Online - tập 77 - Giáng Sinh Cô Đơn


5S Online - Episode 77 - Christmas Alone


  


5s-online-giang-sinh-co-don2.jpg


 


Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eYBXKvaoeGY

Danh mục: Video Hài

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu