Đang tải video...
<< >>

Unit 1: Making a phone call

Bài 1 : Gọi điện thoại

Minoru
Minoru 366
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 09-12-2016
132,602 lượt xem

Bài học tiếng Anh giao tiếp về việc gọi điện thoại, gọi điện nói chuyện với người Anh, cách thức hướng
dẫn chi tiết và tổng hợp các tình huống gọi điện thoại cơ bản nhất trong tiếng Anh. Các bạn cũng sẽ học được một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 1: Making a phone call, Phim Unit 1: Making a phone call phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>