Từ vựng tiếng Anh

Những từ hay dùng trong giới trẻ

2/8/2017

Giới trẻ hiện tại xuất hiện những ngôn ngữ mà đôi khi chúng ta thật sự khó hiểu. Hãy thử xem chúng ta hiểu được bao nhiêu về chúng.

Những từ hay dùng trong giới trẻ 

Giới trẻ hiện tại xuất hiện những ngôn ngữ mà đôi khi chúng ta thật sự khó hiểu. Hãy thử xem chúng ta hiểu được bao nhiêu về chúng. 

Những từ hay dùng trong giới trẻ
1. Gato: Green-eyed monster
Lisa turned into the green-eyed monster when she saw her friend bought a new Ipad
Lisa trở nên gato (ghen tỵ) khi nhìn thấy bạn cô ấy mua chiếc Ipad mới.

2. Chém gió: Shoot the breeze
Mai likes to shoot the breeze in her free time.
Mai thích chém gió lúc cô ta rảnh rỗi.

3. Dìm hàng: Defame
He is always defaming me
Anh ta thì lúc nào cũng dìm hàng tôi.

4. Phán như thánh, nói như đúng rồi: Talk right as rain
It's who likes to talk through his hat.
Đó là người thích nói như đúng rồi (thích thể hiện)

5. Đắng lòng: A little pill to swallow
Failing the exam was a bitter pill for him to swallow
Thi trượt thật đắng lòng với bạn ấy (ngậm đắng nuốt cay)

6. Chuẩn không cần chỉnh: How can it become otherwise

7. YOLO: You Only Live Once - bạn chỉ sống một lần

Tags:

Bạn quên mật khẩu?

Error message here!

Bạn quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới.

Quay về đăng nhập

Đóng