Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

The Show - LenKa

The Show - LenKa

3.847 lượt xem
THEO DÕI958

The Show - LenKa


I'm just a little bit caught in the middle
Life is a maze and love is a riddle


I don't know where to go I can't do it alone I've tried
And I don't know why
 

Danh mục Trẻ Sôi Động
Luyện Nghe Từ