Đang tải video...
<< >>

Nghĩa và cách dùng từ Mission

World In A Word

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 1010
Cấp độ: Dễ
Xuất bản: 28-03-2016
2,898 lượt xem

World In A Word Nghĩa và cách dùng từ Mission. 

Mission - một danh từ dùng để chỉ một nhiệm vụ quan trọng được trao cho một người, một nhóm người nào đó. Nó có thể coi như là một sứ mạng hay một sứ vụ của ai đó. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Nghĩa và cách dùng từ Mission, Phim Nghĩa và cách dùng từ Mission phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>