TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

 • Xúc xích "được việc" hơn găng tay ở điểm gì?

  Xúc xích "được việc" hơn găng tay ở điểm gì?

  Xúc xích "được việc" hơn găng tay ở điểm gì? Why a sausage can do what your gloves cannot       Bạn có thể xem từ điển v...

 • Sh-Boom

  Sh-Boom

  Sh-Boom - The Chords Khi yêu, con người ta như thăng hoa lên chín tầng mây, thăng hoa đến "cảnh giới" sử dụng một ngôn ngữ...

 • Getaway Driver - Băng Cướp Này Lạ Lắm

  Getaway Driver - Băng Cướp Này Lạ Lắm

  Getaway Driver - Băng Cướp Này Lạ Lắm - Key & Peele Một băng cướp có vũ khí, có xe tẩu thoát thế nhưng vẫn bị bắt ngay...

 • Ông Và Tôi (Trích phim Giờ Cao Điểm 3)

  Ông Và Tôi (Trích phim Giờ Cao Điểm 3)

  Bạn có dám chắc não mình sẽ không bị xoắn khi xem cảnh này không?