TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

 • Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

  Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

  Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

 • Video hướng dẫn nói, đàm thoại tiếng Anh

  Video hướng dẫn nói, đàm thoại tiếng Anh

  Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và đang đứng trên toàn thế giới. Ở đây chúng tôi tải lên cách nói tốt hơn tiếng Anh, IELTS n...

 • Colors of the Wind - Sắc Màu Của Ngọn Gió

  Colors of the Wind - Sắc Màu Của Ngọn Gió

  Blue corn moon: Corn (noun): ngô, cây ngô, hạt ngô Theo giải thích của Mr Stephen Schwartz - tác giả lyrics của bài hát - ...

 • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không uống nước?

  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không uống nước?

  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không uống nước? - What would happen if you don't drink water? Cre: https://www.youtube.com/wa...