Đang tải video...
<< >>

Sự phân cực - cốt lõi tạo những đặc tính của nước

How polarity makes water behave strangely - Christina Kleinberg

Toi Yeu Toomva 96
Toi Yeu Toomva 96 791
Cấp độ: Vừa
Xuất bản: 15-12-2016
355 lượt xem

Sự phân cực - cốt lõi tạo những đặc tính của nước  

How polarity makes water behave strangely - Christina Kleinberg

Nước chiếm 3/4 trái đất, 70% cơ thể con người, tại sao nó lại quan trọng như vậy, đặc tính của nó ra sao? Hãy cùng khám phá H2O.


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Sự phân cực - cốt lõi tạo những đặc tính của nước, Phim Sự phân cực - cốt lõi tạo những đặc tính của nước phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Loading Đang tải sub...
>>