Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Công nghệ OLED của BMW

OLED - BMW

6.812 lượt xem
THEO DÕI10

Công nghệ OLED của BMW
Tiếng Anh chuyên ngành công nghiệp ô tô:
Xem thêm: Tiếng Anh chuyên ngành  BMW 7 Series - Điều khiển đậu xe từ xa


 


 


 


 


 


 

Luyện Nghe Từ