Đang tải video...
<< >>

Unit 25 : Asking for assistance

Bài 25: Nhờ sự trợ giúp

Minoru
Minoru 405
Cấp độ: Khó
Xuất bản: 21-07-2015
12,214 lượt xem

Assistance = Sự trợ giúp, sự giúp đỡ. (Danh từ)

Assist = giúp đỡ (Động từ)

Trong tiếng anh chúng ta rất hay găp ba động từ Help, aid, assist nghĩa của nó tương tự nhau nên chúng ta rất khó phân biệt.
Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng.

- Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp.
Ví dụ:
- Can I help you? = Tôi giúp gì được anh? 

- Tuy nhiên, trong văn viết, đặc biệt là văn viết mang tính chất nghi thức, trang trọng, người ta rất ít khi dùng help mà thay vào đó người ta sử dụng aid hoặc assist.

- Aid có thể dịch sang tiếng Việt là viện trợ. 
Ví dụ như: military aids có nghĩa là viện trợ quân sự, hay grant aid có nghĩa là viện trợ không hoàn lại. Thông thường thì aid được dùng trong trường hợp những khoản giúp đỡ mang tính chất tiền bạc.

- Động từ assist có nghĩa là làm giúp những phần đơn giản trong công việc cho một người khác. Trong khi đó, aid có nghĩa là công việc nào đó quá khó khăn với bạn và người ta giúp bạn làm một phần công việc quan trọng vì thể mà bạn có thể hoàn thành công việc một cách dễ dàng hơn.
Vidu:- and one of our attendants will assist you. = Và một trong số những người phục vụ sẽ giúp đỡ bạn. 

Xem thêm:
- If I can be of assistance, = Nếu có thể làm trợ thủ,
- Assistance on the north side. = Chúng tôi cần hỗ trợ ở phía bắc. 


Tags: Học tiếng anh qua qua phim Unit 25 : Asking for assistance, Phim Unit 25 : Asking for assistance phụ đề song ngữ Anh Việt, Học tiếng Anh qua phim, Học tiếng Anh.


Tự động chuyển tập:
- Lưu sub xong bạn hãy Refresh(Ctrl+F5) và click vào nút "CC" trong video rồi chọn "Sub của tôi" để xem sub của bạn trong video.

                 

Loading Đang tải sub...
>>