Hướng dẫn cách học

Đang luyện nghe[Huỷ]

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option

Việt kiều nói tiếng Anh kiểu Vietlist

Hài chết mất nhưng không phải dạng vừa đâu:D

40.520 lượt xem
THEO DÕI 430

Nói tiếng Anh kiểu VietList: 


Cô việt kiều làm trong tiệm Nail ở Mỹ đã tiếp khách bằng một phong cách rất chất(Anh-Việt) khiến nhiều người ... bái và phục chị :D

Danh mục Video Hài
(luyện nghe từ)