Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Ho Chi Minh City Vacation Travel Guide

844 lượt xem
THEO DÕI130

Du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam 


Ho Chi Minh City, on the southern tip of Vietnam, is one of South East Asia’s emerging boom cities. Still affectionately known by many as Saigon, this is Vietnam’s largest city and its economic engine room.

Luyện Nghe Từ